česky česky
english english
deutsch deutsch
francais francais
polski polski
Aktuality
Úvod O firmě Produkty Články Certifikáty Kontakty
Projekt - ZDRAVÝ ČLOVĚK -
NOVINKA: Karta zdraví Trombi® - s integrovanou rezonanční vlnou ®. Tato karta chrání vaše zdraví před nežádoucím vyzařováním negativního elektromagnetického vlnění všech typů mobilních telefonů a podobných přístrojů. Užívání je zcela jednoduché - Trombik® si nalepíte přímo na přístroj. Karta zdraví Trombi ® (mobil) . Karta zdraví Trombi ® (počítač, iPad...) . Darujte Kartu - darujete Zdraví. Více
NOVINKA : Naše firma vyvinula a pro své klienty uvedla na trh Karty zdraví. Karta s prvkem HALM® získává stále větší počet uživatelů a těší se stále větší oblibě. Každý, kdo má tuto kartu u sebe, pociťuje velmi příjemný příliv zdraví a pozitivní energie do svého těla. Karta HALM® obsahuje miniaturní čip, který pro svou funkci potřebuje lidské teplo – elektromagnetické vlnění v oblasti IR-A. Karta zdraví HALM® - vhodná také jako dárek. Darujte Kartu - darujete Zdraví.
Archiv aktualit

Včasná diagnóza rakoviny prsu - Heidelberger Studie

3. srpen 2016

Význam termoregulační diagnostiky pro včasnou diagnózu rakoviny prsu.

G. Heim i D. v. Fourier

Institut sociální medicíny a fyziologie práce při Univerzitě v Heidelbergu a Univerzitní gynekologické klinice, Heidelberg.

 Biokybernetická metoda včasné diagnostiky onemocnění prsu – nezávislá na velikosti nádoru – nezávislá na druhu nádoru, ale  s mnohočetnými výpovědmi o vziku rizika  chronického onemocnění prsů  – předpovídá průběh v závislosti na regulačních schopnostech pacienta a díky tomu možnost hodnocení pomocí termoregulační metody ( TRD) – nenahrazuje mamografii, ale je důležitým doplněním dlouhodobého pozorování – popis metody a dosavadní zkušenosti.
 

Kdo potřebuje termoregulační diagnostiku?

Dlouhodobé pozorování žen ohrožených rakovinou prsu a včasná diagnostika začínající rakoviny prsu zůstavají ještě nadále problémem, který nemohl být doposud  uspokojivě vyřešen. Výsledky doposud prováděných (hlavně klinických) vyšetření  jako je  palpace prsu a mamografie, částečně doplněná vyšetřením ultrazvukem, jsou silně závislé na velikosti nádoru a struktuře prsní tkáně. Je smysluplné hledat nové způsoby řešení, které vycházejí z větší míry z onemocnění pacienta a méně ze samotného nádoru. Takové řešení je patrné v imunologii a v termoregulační diagnostice ( TRD). Od těchto metod se spíše očekávají postupy v předklinické fázi onemocnění než od doposud používaných morfologických metod. Metoda termoregulační diagnostiky používaná poprvé v v první polovině padesátých let Dr. E. Schwammem (6) byla ověřována a dále rozvíjena v  Heidelbergu. Je variantou tzv. termografických výzkumných metod. Na rozdíl od jiných nejčastěji používaných  termografických metod, výsledkem není subjektívní obraz, který musí být dále interpretován. Nybrž získáme celou řadu naměřených hodnot pomocí kterých můžeme kvantitatívně vyhodnotit teplotní vzor těla .  Uživatelé termoregulační diagnostiky v gynekologii si mohou klást následující otázky :

Které pacientky by měly projít tímto vyšetřením?

Vznikne u pacientek riziko rakoviny?

Může termoregulační diagnostika pomoci zhodnotit toto riziko?

Jakou slibuje rozhodující  pomoc?

Metoda zde bude krátce popsána. Její statistické výsledky při klinickém použití budou představeny a prodiskutovány.

Popis metody měření

Termoregulační diagnostika zkoumá vzorek teploty oblastí těla pomocí tepelného záření (čidlo záření). Základem pro výsledek termografického vyšetření je zátěžový test: Bezprostředně po svléknutí se teplota na předtím zakrytém povrchu pokožky charakteristickým způsobem mění. Teplota těla je  měřena podle daného schématu na charakteristických místech měření.

Vyšetření pacientů s dlouhodobým onemocněním ukazuje jiný průběh teplot v zátěžovém testu. Především rozdíl mezi třetím a prvním měřením (nazývaným také regulační hodnotou) je u chronicky nemocných patientů negatívní a větší než u zdravých zkoumaných osob.

V měřeních byly zjištěny hodnoty teploty  na vybraných místech (bodové schéma podle Schwamma). Schéma měření obsahuje  5 míst měření na pravém a levém prsu (4 kvadranty a bradavku), oblasti měření nad hrudními a podpažními odtokovými lymfatickými drahami, 3 místa měření na podbřišku nad pohlavními žlázami a dělohou a  4 doporučené body ke zhodnocení celkového stavu.

Pro pochopení termoregulační diagnostiky je důležité vědět, že změna teploty při onemocnění jednoho orgánu nespočívá v bezpostředním vytváření tepla v okolí zánětlivého procesu, ale promítá se nad odpovídajícími reflexními oblouky v odpovídajích  oblastech těla. Tímto způsobem je možné rozeznat nejen zřetelné procesy způsobené silnější reakcí tepla. Ještě větší význam má fakt, že také dlouhodobé procesy prokazují  viditelně silnější reakcí v odpovídajících reflexních oblastech.

V období mezi rokem  1978-1984 bylo v Gynekologické klinice Univerzity v Heidelbergu podrobeno výzkumu při vyšetření prsu ( řed. Prof. Dr. F Kubli) celkem 1420 pacientek. Všechna měření byla uskutečněná před započetím léčby. V dalším průběhu klinických výzkumů bylo zjištěno, že 187 žen mělo v okamžiku měření histologicky potvrzenou rakovinu prsu. Mezi zbytkem pacientek se nejčastěji objevovala benigní onemocnění prsní žlázy. Z toho bylo vybráno 189 pacientek, které reprezentovaly široké spektrum nejrůznějším forem mastopatie. Pro srovnání výsledků měření bylo vybráno 184 zdravých žen bez potíží.

Pro statistickou analýzu máme k dispozici  následující diagnostické skupiny:

Skupinu s rakovinou prsu  (n = 187)

Skupina s mastopatií (n = 189)

Kontrolní skupina (n = 184)

Rozdělení skupiny nemocných  s rakovinou vzhledem k lokalizaci, stadiu a typu nádoru nebylo uskutečněno pro nedostatečné množství pacientek. Ve statistické analýze je třeba vysvětlit, jestli jsou hodnoty teplot  pro jednotlivé diagnostické skupiny  různé a jestli jsou rozdíly tak veliké, že z nich můžeme vyvozovat diagnostická kritéria.

Statistické průměrné hodnoty jednotlivých skupin ukazují: Profily teplot pacientek s rakovinou prsu a osob z kontrolní skupiny ukazují typické rozdíly, které jsou vyjímečné velké především u nadbřišku a v podbřišku s očekáváním jsou výsledky měření skupiny s mastopatií nejčastěji mezi profily teplot skupiny s rakovinou a kontrolní skupinou. Podobnou situaci máme při profilech regulace, které jsou výrazně přesunuty do nepříznivé oblasti, jestliže postupujeme od kontrolní skupiny přes skupinu s mastopatií až ke skupině s rakovinou. Hodnocení pilotních výzkumů v  Heidelbergu (1) ukázalo, že 90 %  z počtu 100 pacientek s rakovinou  a také  92% z počtu 100 osob v kontrolní skupině mohlo být správně začleněno pomocí statistické analýzy. To znamená 91% správnost pouze na základě znalostí měření tepelných hodnot. Hodnocení současných rozšířených diagnostických skupin ukázalo, že  80,4% z 187 pacientek s rakovinou a 91,4% z 184 osob z kontrolní skupiny bylo správně rozpoznáno. Z toho retrospektivně vyplývá   87% správnost pro termoregulační metodu ( TRD).

Termoregulační diagnostika  ve výzkumu prsů

Termoregulační diagnostika prsní žlázy byla doposud  testována ve verzi rozvinuté v  Heidelbergu i (model z Heidelbergu) ve 2 následujících klinikách

V letech 1981-1983 v Centrálním  rentgenologickém institutu s klinikou ozařování (vedoucí lékař: Prof. Dr. Krakowski) Městské kliniky v  Kassel byly prováděny výzkumy u  593 žen (4). Mezi nimi bylo 18 pacientek s histologicky potvrzenou rakovinou prsu. Mezi nimi bylo opětovně  17 diagnostikováno termoregulační metodou. Ve skutečnosti se také ukázalo, že mezi pacientkami bez výsledků vyšetření (n = 104) byla klasifikována vyšší míra procent 44,2% v rizikové skupině.

Od roku  1983 byla provedena řada odpovídajících výzkumů ve Výzkumné  gynekologické klinice Luisenklinik v Cáchách (ředitel: Prof. Dr. Goecke). Další výzkumy mezitím zahájili významní lékaři. Použití termoregulační diagnostiky v klinice, ale ještě více v lékařské praxi, ukazuje , že výsledky výzkumů mohou dodatečně pomáhat  při rozhodování. U pacientek s nejasným klinickým výsledkem vyšetření, které je závislé na palpaci prsu a mamografii, se doporučuje dodatečné termoregulační vyšetření.

V závislosti na tom, jak dopadne vyšetření, lze doporučit další možnosti

při negativních výsledcích termoregulační diagnostiky postačí pravidelná kontrola

při pozitivních výsledcích termoregulační diagnostiky je nutná další diagnostika

při nejasných výsledcích vyšetření záleží na lékaři, aby po vyhodnocení klinických výsledků vyšetření stanovil buď pečlivou kontrolu nebo další diagnostiku

Vyšetření  (termoregulační diagnostika) se doporučuje:

u nových pacientek,  abychom získali výchozí termogram k dalšímu porovnávání nových měření,

u pacientů z rizikové skupiny bez klinických výsledků, aby byl omezen konečný počet mamografických vyšetření

u pacientek s nejasnými výsledky vyšetření, aby bylo možno získat další pomocná data při rozhodování

Jaké další informace přináší termoregulační diagnostika?

Lékařům, kteří provádějí vyšetření, přinášejí skóre objektivní číslo potencionálního rizika onemocnění. Při tom je nutno zohlednit, že skóre není specifické pro rakovinu, ale vyjadřuje množství rizika vzniku dlouhotrvajících onemocnění v oblasti prsu. Osoba, která  vyšetření povádí, získává dále zhodnocení regulační schopnosti pacienta a díky tomu významné  předpoklady pro diskusi o dalším průběhu onemocnění. Dále je možné do určitého stupně rozeznat vnější příznaky onemocnění, které umožní spojit příčiny onemocnění prsů s onemocněním dalších orgánů.

Shrnutí

Při ocenění předností a nedostatků této metody, je možné potvrdit: termoregulační diagnostika ( TRD) podle modelu  z Heidelbergu je biokybernetické působení, které dovolí odhalit další, nezávislé na velikosti nádoru, již dřívější příznaky onemocnění v oblasti prsu. Diagnostika regulace nádoru nenahrazuje mamografii, ale její použití dovolí omezit konečný počet vyšetření mamografem při dlouhodobém pozorování pacientek  z rizikové skupiny.

 

 

Rakovina prsu - Anatomie člověk

Literatura

  1. BLOHMKE, M., G. HEIM u. H. STOF: Termoregulationsdiagnostik, Hautnah an der Krankheit. Bild der Wissenschaft 8, 96 (1982).
  2. HANSEN, K. U. H. SCHLIACK: Segmentale Innervation, ihre Bedeutung in Klinik und Praxis. Thieme, Stuttgart 1962.
  3. HEIM, G. U. M. BLOHMKE: Diagnose ohne Risiko. Thermoregulationsdiagnostik – passive Methode zur Krebsfrueherkennung. Umschau 18, 562 (1981).
  4. KROKOWSKI, E. U. R. SCHOPPE: Termoregulationsdiagnostik als Krebsfrueherkennungsuntersuchung? Med. Klin. 8, 245 (1985).
  5. SCHOENECKER, E.: Die Thermoregulationsdiagnostik (TRD) der weiblichen Brust. Aerzteblatt Baden-Wuerttemberg 8, 347 (1982).
  6. SCHWAMM, E. U. J. J. REEH: Die Ultrarotstrahlung des Menschen. Hippokrates 24, 737 (1953).
  7. SCHWAMM, E.: Thermoregraphie des Mamma-Carcinoms. Phys. Med. Rehab. 16, 208 (1975).