česky česky
english english
deutsch deutsch
francais francais
polski polski
Aktuality
Úvod O firmě Produkty Články Certifikáty Kontakty
Projekt - ZDRAVÝ ČLOVĚK -
NOVINKA: Karta zdraví Trombi® - s integrovanou rezonanční vlnou ®. Tato karta chrání vaše zdraví před nežádoucím vyzařováním negativního elektromagnetického vlnění všech typů mobilních telefonů a podobných přístrojů. Užívání je zcela jednoduché - Trombik® si nalepíte přímo na přístroj. Karta zdraví Trombi ® (mobil) . Karta zdraví Trombi ® (počítač, iPad...) . Darujte Kartu - darujete Zdraví. Více
NOVINKA : Naše firma vyvinula a pro své klienty uvedla na trh Karty zdraví. Karta s prvkem HALM® získává stále větší počet uživatelů a těší se stále větší oblibě. Každý, kdo má tuto kartu u sebe, pociťuje velmi příjemný příliv zdraví a pozitivní energie do svého těla. Karta HALM® obsahuje miniaturní čip, který pro svou funkci potřebuje lidské teplo – elektromagnetické vlnění v oblasti IR-A. Karta zdraví HALM® - vhodná také jako dárek. Darujte Kartu - darujete Zdraví.
Archiv aktualit

Metoda a její význam při péči o zdraví a prevenci, Prof. Dr. Günther Heim

19. srpen 2016
 
Z knihy Prof. Dr. Günthera Heima
Radiační termografie termoregulační diagnostika
Ke vzpomínce na Ernsta Schwamma
 

 

 

Prof. Dr. Günther Heim, Ing. Eugen Motyka

Předmluva

Když jsem v roce 1978 poprvé uslyšel o diagnostice pomocí termoregulace, právě jsem ukončil vzdělání v oboru fyziky a přitom jsem dosáhnul všeho, co jsem si předsevzal. Nyní jsem hledal zaměstnání, které by mě přivedlo blíže k lidem – pryč od velkých aparátů a přístrojů, které až do té doby vyplňovaly můj život.

Prostřednictvím kolegy jsem našel zajímavé místo u firmy IBM Deutschland v Heidelbergu, v právě započatém projektu, ve kterém se jednalo o termoregulační diagnostiku. Ještě si vzpomínám, jak jsem o tom při šálku kávy vyprávěl mému kolegovi z fyzikálního institutu, že se dá u člověka měřit vyzařované teplo, které z něj tělo vyzařuje a pomocí něho se dá sestavit lékařská diagnóza. Také pro něj to bylo něco nového a dlouho jsme o tom diskutovali, které mechanismy by mohly být základem tohoto vyzařování.

Pracovat jako fyzik v lékařském institutu nebylo ze začátku lehké. Sotva jsem měl ponětí o psychologii, epidemiologii nebo sociologii. Tyto obory byly v tomto institutu zastoupeny a musel jsem se zapracovat alespoň natolik, abych svým novým kolegům rozuměl, když hovořili o svých problémech. A všechny tyto vědomosti, které člověk potřebuje k provádění vědeckých studií, jsem si musel osvojit, neboť patřily do okruhu mé pracovní činnosti. Ve srovnání s tím bylo jednoduché vžít se do fyziky infračerveného záření.

Během pár let se podařilo naší pracovní skupině prosadit novou metodu, ve které jsem zpočátku pracoval jako fyzik a později jsem převzal úplné vedení a začal se orientovat pouze na medicínu, na vytvoření vědeckých podkladů pro metodu, která až do té doby platila jako „vedlejší metoda“ a byla lékařským světem ignorována. Díky velkorysé podpoře firmy IBM Deutschland se podařilo ve vícero klinikách vybudovat tzv. stanice TRD a přímo na místě provádět měření. Většina studií na zdravých jedincích (jak se jim v oboru hovorově říká) byla ukončena úspěšně, takže jsme měli dostatečné množství statistických údajů pro důkladnou analýzu.

A přesto - ačkoliv to všechno bylo tak úspěšné, stále více jsem si byl vědom toho, že :

1. chyběli doktoří, kteří by mohli číst a rozumět termoregulačním výsledkům

2. vhodné léčebné metody pro počátek vzniku chronického onemocnění, které jako takové ještě vůbec ani nenastalo, nejsou.

Postupně mi bylo jasné, že klasický doktor se svým standardním vzděláním jednoduše nemá předpoklady k řešení tohoto problému. Člověk nemůže například léčit někoho, kdo ještě není nemocný – ale třeba by mohl onemocnět.

Proto ještě i dnes se chronickým onemocněním snažíme dalekosáhle předcházet tím způsobem, že  provádíme pravidelná kontrolní vyšetření a snižujeme rizikový faktor - „Nekuřte! Pijte málo nebo vůbec žádný alkohol! Nepřejídejte se! Více se pohybujte, sportujte! A pokud to jde, vyhněte se stresu !“

Oproti tomu přírodní léčitelství nabízí několik metod u rizikových pacientů, kde je třeba s tímto léčením začít včas a které celému organismu ulehčí. 

Po letech frustrovaného hledání jsem konečně došel k jednoduchému výsledku.

Termoregulační diagnostika potřebuje svoje vlastní interpretační schéma a to nejlépe na energetickém základě.

Na počátku vzniku chronického onemocnění existují chronické zátěže a ty se zobrazí v grafech termoregulační diagnostiky.

K chronické zátěži se musí přistupovat jinak než k chronickému onemocnění a ke zjištění stanoviska diagnózy musí existovat něco jiného než přímý zásah do těla pacienta (citát profesorky Maria Blohmke, mojí bývalé šéfky v institutu sociální a pracovní medicíny).

Z toho vyplynul koncept blokád, který byl v následujících letech propracován k svébytné „teorii“.

Přitom myšlenka, že každý člověk je neustále ve vývoji a tento vývoj může být blokovaný, hraje rozhodující roli. Zdálo se mi možné respektovat u chronických (tedy dlouhotrvajících ) zátěží časový faktor a pochopit nemoc jako vývojovou krizi.

Až koncem osmdesátých let byla vyzařovací termografie, jak je představena v této knize, hlavním úkolem, který vyplňoval moji pracovní činnost a bytí. V této době jsem se seznámil s tisíci pacienty a vedl s nimi dlouhé rozhovory, když přijeli na TRD vyšetření do Heidelbergu. Sotva to mohu vyjádřit, co tyto rozhovory znamenaly pro můj další život a můj vlastní rozvoj.

V této době jsem se svými četnými kolegy pracoval na jednom projektu, který nás všechny nadchnul. Ještě dnes vzpomínám na nespočetné rozhovory u kávy, které jsme denně řešili. Chtěl bych všem těmto kolegům potvrdit, že jsou vyložení idealisté – nebo jimi tehdy byli.

Je to pro mě nemožné uvádět zde všechna jména, která by si zasloužila, aby na tomto místě obdržela svůj dík. Tím se chci omezit jen na několik, jimž já – a termoregulační diagnostika, vděčíme nejvíce.

Ze všech nejdříve bych chtěl poděkovat mému milému příteli Hanno Reehovi, spoluvynálezci a neúnavnému příznivci naší práce. Naučil mě všechno, co jsem musel vědět o infračerveném záření – a vyprávěl mi o termoregulační diagnostice tak barvitě, že mi dodnes zůstala v živé paměti.

Z těch mnoha kandidátů doktorátu, kteří nás při naší studii podporovali, bych chtěl v zastoupení ostatních jmenovat pány : Reimara Banise, Waltera Folbertha, Thomase Zapfa, Joachima Romeise, kteří mi stáli po boku.

A především je zde Eugen Motyka, kterému se s neúnavným nasazením a intuicí podařilo provést malý zázrak – sestavil pro nás vynikající měřící přístroj  a to i po létech distancování se od měření zářivých paprsků, a zasadil se o novelizaci softwaru. Jinak by tato kniha byla zbytečná a TRD by byla definitivně zapomenuta.

 

Prof. Dr. Günther Heim