česky česky
english english
deutsch deutsch
francais francais
polski polski
Aktuality
Úvod O firmě Produkty Články Certifikáty Kontakty
Projekt - ZDRAVÝ ČLOVĚK -
NOVINKA: Karta zdraví Trombi® - s integrovanou rezonanční vlnou ®. Tato karta chrání vaše zdraví před nežádoucím vyzařováním negativního elektromagnetického vlnění všech typů mobilních telefonů a podobných přístrojů. Užívání je zcela jednoduché - Trombik® si nalepíte přímo na přístroj. Karta zdraví Trombi ® (mobil) . Karta zdraví Trombi ® (počítač, iPad...) . Darujte Kartu - darujete Zdraví. Více
NOVINKA : Naše firma vyvinula a pro své klienty uvedla na trh Karty zdraví. Karta s prvkem HALM® získává stále větší počet uživatelů a těší se stále větší oblibě. Každý, kdo má tuto kartu u sebe, pociťuje velmi příjemný příliv zdraví a pozitivní energie do svého těla. Karta HALM® obsahuje miniaturní čip, který pro svou funkci potřebuje lidské teplo – elektromagnetické vlnění v oblasti IR-A. Karta zdraví HALM® - vhodná také jako dárek. Darujte Kartu - darujete Zdraví.
Archiv aktualit

MUDr. Eva Klimešová Pořád mě láká učit se nové věci

1. leden 2018

„Žádná zdravotní obtíž neexistuje sama o sobě, bez vztahu k celku organismu a přes praktické ovládnutí této pravdy vede cesta k uzdravení pacienta. Je to však složité, protože aby si lékař takové postupy osvojil, musí mít standardní medicínu v malíčku,“ říká MUDr. Eva Klimešová, ambulantní specialistka Centra komplexní medicíny v Třeboni. 

Pořád mě láká učit se nové věci Foto: Z. Klimeš

 

K celostně zaměřeným postupům dr. Klimešovou přivedli zahraniční klienti, s nimiž se za minulého režimu setkávala jako vedoucí lékařka v Lázních Třeboň. „Jezdilo k nám díky poloze města hodně Rakušanek, často s chronickými obtížemi, jež nežádoucí účinky klasické léčby řešily např. beladonou, některé si s sebou vozily přípravky na ozdravnou kúru, což mne jako absolventku střední farmaceutické školy zaujalo. Často se ptaly, zda jim nemohu pomoci terapií z oblasti medicíny nízkých dávek (LDM). A když mi jedna klientka půjčila německy psané materiály o LDM, pečlivě jsem je prostudovala,“ říká.

Dr. Klimešová pak začala klasickou lázeňskou péči doplňovat o nadstandardy. Především se však ponořila do intenzivního studia, v čemž neustala ani po opuštění třeboňských lázní, kdy začala pracovat jako ambulantní specialistka. Prošla kursy francouzské, anglické i německé LDM, v jejichž rámci byla vyzvána k účasti na odborném školení v elektroakupunktuře dle Volla (EAV). Tři roky pak jezdila do Prahy na německé celovíkendové přednášky. Kurs, který jí „dal nejvíce ze všeho, čím jsem po zakončení studia medicíny prošla a kde jsem si osvojila celostní přístup“, zakončila úspěšnou zkouškou u dr. Konrada Werthmanna, prezidenta Rakouské společnosti pro EAV.

V roce 2009 ji navštívila zástupkyně společnosti Inpharm a předala jí anglicky psané materiály o fyziologické regulační medicíně (FRM). „Zalíbil se mi jednak princip fyziologických dávek, spojený s vyloučením nežádoucích účinků a interferencí s jakoukoli jinou léčbou, jednak jsem v portfoliu přípravků našla většinu substancí, jež považuji za terapeuticky cenné – cytokiny, endorfiny, minerály, vitaminy a další,“ říká dr. Klimešová. Rozjelo se tak další intenzivní studijní kolečko – „manžel už se na mne trochu zlobil, jenže mě pořád láká učit se nové věci“. Vše vyvrcholilo integrací FRM do její praxe, přednáškami o podstatě metody a jejích terapeutických výsledcích i  těch na nejprestižnějších fórech. Společnost Edukafarm jí proto nedávno udělila čestné ocenění Hero of Medicine.  

S termoregulační diagnostikou a terapií specifickým infra spektrem v ruce

Zatím posledním kamínkem v mozaice diagnostického a terapeutického instrumentária dr. Klimešové je termoregulační diagnostika (TRD) a terapie specifickým infra spektrem firmy Terapie Heidelberg s.r.o. Autor přístroje Termograf henex-Scan LT a také terapie specifickým infra spektrem, česko-německý fyzik ing. Eugen Motyka, jí „své mašinky“ nabídl a paní doktorka si nejprve vše vyzkoušela na sobě a na manželovi.  

Do dnešního dne vyšetřila termografem více než 700 pacientů. Vyšetření probíhá tak, že si pacient  odloží do půl pasu, načež následují tři měření po předem vyznačených bodech snímací sondou obsahující bezdotykové elektronické čidlo. Výsledkem takového měření je získání cca 23 000 informací o  měřeném pacientovi formou několika přehledných grafů.

Jejich počítačovým vyhodnocením získá lékař velmi přesnou diagnostickou pomůcku pro vyhodnocení stavu organismu a případnou terapii. „Obrovskou předností termografu je schopnost zachytit patologický proces v preklinickém stadiu, kdy jím způsobené změny ještě nejsou zachytitelné jakoukoli jinou diagnostickou metodou,“ říká dr. Klimešová.     

Kromě diagnostického přístroje používá paní doktorka také přístroje terapeutické.

Specifická funkce těchto nových přístrojů spočívá ve schopnosti vysílat infra paprsky o specifické vlnové délce, které jsou zachyceny zdravými buňkami -jsou v rezonanci s nepoškozenou DNA.  Dochází tak k předávání ideální informace imunitnímu systému o původním zdraví.

Mezi základní terapeutické účinky patří účinek stimulační, protizánětlivý a antibakteriální, spasmolytický, antiedermatózní, analgetický, resorpční a zlepšení hojení. Indikační spektrum fototerapie sahá od chronických bolestivých onemocnění pohybového aparátu přes lymfatické obtíže po chronické záněty.    

„První, co udělám, když ke mně pacient přijde, je, že jej změřím termografem. Teprve pak se zajímám o anamnézu, kterou srovnávám s tím, co jsem diagnostikovala já. Je-li to nutné, pošlu pacienta na ta laboratorní vyšetření, jimiž neprošel, avšak dle mé analýzy by měla být provedena. Na základě naměřených hodnot aplikuji cílenou terapii, jejíž průběh mohu kdykoliv monitorovat.

V současné době ordinaci dr. Evy Klimešové stále častěji navštěvují ženy, které požadují vyšetření prsou. Diagnostika metodou TRD je neinvazivní a zcela bezpečná a je vhodnou prevencí pro včasné vykrytí rakovinotvorných procesů. Toto vše je prokázáno a potvrzeno desetiletou Heidelbergskou studií.

Cesta k vyléčení vede přes racionalizaci medikace

Klientela dr. Klimešová se rekrutuje z celého Česka i z ciziny. Dvě třetiny pacientů přicházejí do třeboňské ordinace s obtížemi pohybového aparátu, zhruba třetinu tvoří nemocní s internistickými diagnózami od hypertenzí přes střeva a žaludky až po neurolabilitu, související velmi často se žaludkem a překyselením. Medikace u nich často dosahuje neuvěřitelných parametrů, kdy někteří berou až dvacet léků. „Někdy užívají pacienti několik léčiv téže skupiny, např. antihypertenziva, jindy berou přípravky, jež jdou svými účinky proti sobě,“ komentuje tento stav dr. Klimešová a dodává: „Bývají přehlceni nesteroidními antirevmatiky, antiflogistiky, kardioprotektivy a pociťují takové nežádoucí účinky, že sami říkají, že takřka nejsou s to v terapii pokračovat.“

Odtud pramení afinita některých pacientů k léčitelům, kdy se mj. vrhají také na čínskou medicínu. Když se dr. Klimešová proškolovala u primářky Milady Barešové v akupunktuře, ujasnila si díky ní, že jde o evropský typ akupunktury, protože ten čínský stejně jako některé jiné postupy čínské medicíny u nás z důvodu imunity nelze uplatnit.

„Máme zkrátka jiné střevo než Číňané. Mám desítky případů, kdy se pacienti po ní hodně zhoršili, byla jsem svědkem, jak se po čínských čajích tělo nestačí detoxikovat a všechna v nich obsažená xenobiotika se hrnou z těla ven kůží, takže lidé po jejich pití trpí ekzémy, opary, průjmy apod. Navštívili mne rodiče s dívkou v pubertálním věku s tím, že má opakovaně angíny a bolesti v krku, navíc trpěla občasnými kolapsovými stavy. Chodili s ní dva roky na čínskou medicínu, za kterou utratili přes dvacet tisíc korun s nulovým efektem. Nasazením terapie specifickým infra spektrem a drenážních Guna přípravků se podařilo vyřešit střevní patologii, uzlinový syndrom, takže ode mě odešla zcela zdravá,“ říká dr. Klimešová.

Ta dle povahy obtíží používá tři typy terapeutických scénářů: 1) prosté seškrtání a redukce léčiv z oblasti standardní medicíny, 2) k léčivům standardní medicíny se přidá jeden či vícero přípravků z oblasti LDM a FRM (poté, co zaberou, sníží se dávky standardního léčiva), 3) využití pouze LDM a FRM přípravků. Po proběhnuvší terapii vždy následují laboratorní a biochemická vyšetření, zda došlo ke zlepšení stavu pacienta. Díky uvedeným scénářům se dr. Klimešové daří dramaticky snižovat výskyt nežádoucích účinků a pacienty nejen léčit, ale uzdravovat.

Důležité je vědět, co s čím souvisí

„Žádná zdravotní obtíž neexistuje sama o sobě, bez vztahu k celku organismu a přes praktické ovládnutí této pravdy vede cesta k uzdravení pacienta. Je to však složité, protože aby si lékař takové postupy osvojil, musí mít standardní medicínu v malíčku,“ zdůrazňuje třeboňská internistka a revmatoložka. Její imperativ dobře ilustruje případ mladé pacientky, majitelky masérského salonu, která pracuje hodně v předklonu a již postihly takové bolesti kyčle, až začala napadat na jednu nohu. Zašla k ortopedovi, jenž se především na základě RTG snímku rozhodl pro terapii nesteroidními antirevmatiky. Léčba však ani po neustále zvyšovaných dávkách přípravků nevedla ke zlepšení. Když specialista konstatoval, že vyčerpal veškeré možnosti a o dalších neví, žena navštívila dr. Klimešovou, která při její terapii uplatnila další ze svých zásad: „Nikdy nespoléhám na pouhý popis RTG snímku v dokumentaci, vždy trvám na tom, že jej chci vidět. Ukázalo se, že její snímek nebyl dobře popsán a vyhodnocen. Masérka měla vrozenou vadu a toto místo bylo nutno stabilizovat. Naordinovala jsem jí automobilizační cviky a bolavý okrsek obstříkla pěti kolagenovými injekcemi MD-Hip. Obtíže zmizely, pacientka popsala výsledek jako zázrak.“   

Číst rentgenové snímky ji naučil prof. Karel Lewit, zakladatel moderní funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální a reflexní terapie v bývalém Československu. Díky němu se také naučila citlivě pracovat s tělesnými asymetriemi – s nimi se pojí přetížení a oslabení určitých partií či orgánů – a propojeními svalů a nervů s vnitřními orgány. „Tyto znalosti mi umožňují poskládat si ty které obtíže do jakési výsledné Rubikovy kostky, kdy např. u muskuloskeletálních bolestí díky tomu poznám, že je třeba procvičit nejprve kyčle, aby se uvolnil krk,“ říká dr. Klimešová.  

Opět je v tom patrný celostní pohled, jejž si v největší šíři osvojila studiem a poté aplikací EAV. Odtud např. ví, že při řešení bolestí v páteřních oblastech L3/L4 a L4/L5, kde se nejčastěji dělají herniace disků, je třeba se zaměřit na tlusté střevo a vyšetřit ho, protože jeho chronický zánět dráždí vždy tyto ploténky. Daný problém řeší tak, že pomocí EAV sníží práh pro bolesti páteře a přípravky Guna-Flam a Eubioflor se vyřeší střevní zánět. Podobná souvislost platí mezi plícemi a tlustým střevem, kde nedostatek na dráze jednoho orgánu nese s sebou přebytek a zánět na dráze orgánu druhého a kde stačí meridiány srovnat.

„Záněty v těle a v kloubech také často souvisejí se zuby. Když se pak vytrhne zánětlivý zub, odezní zánět žaludku nebo střev podle toho, o který zub šlo, neboť každý má vztah k určitému orgánu. Dříve jsem tyto souvislosti řešila pomocí EAV, ale dnes už ji příliš nepoužívám. Sáhnu spíš po termografu, s nímž vyšetřím přetížení, načež postiženou oblast zharmonizuji. Mohu nasadit rovněž FRM a LDM přípravky, které výrazně rozšiřují mé terapeutické možnosti“ popisuje dr. Klimešová.   

Medicína nízkých dávek je složitá, ale krásná

V oblasti LDM však určení správné terapie vůbec není snadné, neboť se děje tzv. repertorizací. Repertorium je seznam znaků, symptomů a také nemocí podle lékařských diagnóz. Znaky – např. ambiciózní, apatický domýšlivý, štíhlý – sice nemají přímý vztah k patologii, ale protože jde o celostní přístup, má jejich rozeznání svoji relevanci. Symptomy pak zahrnují nejen, co se jimi běžně myslí, ale také tzv. modality, které mají na patologii vliv: např. ráno, pohyb, cukr, chlad… Znaky a symptomy je třeba umět správně propojit s chorobami a také seznamem léků, kdy na každou nosologickou jednotku jich připadá vícero – např. u oparů se vybírá z deseti přípravků. „Lze se snadno splést a pak může dojít ke zhoršení stavu pacienta. Základ je znát symptomatologii, kterou lék řeší, a pak sílu léku,“ upozorňuje dr. Klimešová, která se repertorizaci učila od lékařských kapacit pečujících o zdraví britské panovnice Alžběty II.

Britský systém obsahuje okolo 50 otázek, na něž pacient odpovídá v klidu svého domova, protože často musí uvést věci, jež se zdráhá svěřit lékaři přímo. „Dávám to pacientům domů na dva týdny, oni mi to před návštěvou pošlou, já pak repertorizuji. U každé odpovědi přemýšlím o léku, který by seděl a obvykle mi vyjde čtyři pět přípravků, z nichž nakonec vyjde jeden, tzv. konstituční lék, jímž léčím celého člověka od hlavy k patě,“ popisuje obvyklý postup dr. Klimešová.

Hlavní výhodou této nesnadné metody je, že se jí dají řešit chronicity, s nimiž se standardní medicína často neví rady. Lze se takto zbavit i zlatého stafylokoka, který je rezistentní téměř na všechna antibiotika. Za dr. Klimešovou s ním jezdí lidé z celé republiky, kteří spolykali obrovské množství antibiotik a bez efektu. Podává obvykle Nosode staphylococcinum a k němu kombinace dalších LDM přípravků. Nedávno tak odléčila muže, který měl stafylokoka na kůži pět let. Trpěl navíc steatózou jater a slinivky, takže podpořila funkci jater doplňkem stravy Epavin. Pacient byl nedávno na kontrole a uvedl, že je bez problémů.

Do třeboňské ordinace přicházejí i děti – nejčastěji s problémy jako je pomočování, koktání, hyperaktivita či atopické ekzémy – a pacienti s psychickými poruchami. Na svůj první takovýto případ si dr. Klimešová dobře pamatuje: „Byla to mladá žena s diagnostikovanou maniodepresivní psychózou, s níž byla i hospitalizována, kdy dokonce musela strávit nějaký čas ve svěrací kazajce. Přinesla mi k prostudování dvacetistránkovou kazuistiku, jejíž vyhodnocení mi zabralo delší dobu. Povedlo se mi ji vyléčit. Dnes pracuje jako redaktorka v BBC a připomíná mi ji obrázek jihočeských Holašovic, který mi z vděčnosti namalovala.“

https://www.doktorkaklimesova.cz/strd.html